Droom je er van op het podium te staan?

Laat dan weten dat jij les wilt hebben in het HOFtheater in Raalte! Er is:

  • theaterles voor 8 t/m 12 jaar op woensdagen van 15:45 – 17:15 uur

De HOFjeugdtheaterschool Raalte bouwt haar lesjaar op aan de hand van een speciaal voor hen geschreven productie. Leerlingen krijgen passende aandacht en een, voor hun ontwikkeling, geschikte rol. Gedurende het jaar gaan verdieping en repetitie hand in hand.

De nadruk van de lessen ligt op acteren, met daarnaast aandacht voor zang en dans. Tijdens de lessen is er ook ruimte voor extra drama-oefeningen en uitstapjes naar andere theaterdisciplines zoals improvisatie, het maken van een video-clip of toneel-vechten.

Lessen worden gegeven door ervaren vakdocenten die verschillende disciplines binnen het werkveld beheersen, zowel als docent, als regisseur of als uitvoerend artiest.

Alle gemotiveerde kinderen welkom. Daarnaast vragen we aan de kinderen om thuis lessen voor te bereiden, teksten te leren en liedjes te oefenen.

Totdat er genoeg deelnemers in Raalte zijn kun je lessen volgen in de omliggende plaatsen. Kijk op die sites voor meer informatie over de lesinhoud en lestijden .

Geef vrijblijvend aan dat jij les zou willen volgen in Raalte

Praktische informatie:

  • bij voldoende animo les in Raalte
  • les in Raalte voor kinderen van 8 t/m 12 jaar
  • opleidingsklassen in Zwolle
  • lessen van 1,5 uur
  • duidelijk lesplan
  • jaarcursus van 28 lessen
  • kosten jaarcursus € 350,-
  • elke groep een eigen voorstelling in het theater

Scènes uit een voorstelling (jeugdtheaterschool Zwolle).

hof jeugdtheaterschool

Les in Nijverdal

Les in Dalfsen

Les in Zwolle

Geef hieronder vrijblijvend aan dat jij graag les zou willen hebben in Raalte. Bij voldoende belangstelling (minimaal 14 kinderen) worden de lessen in het HOFtheater in Raalte gegeven.

[caldera_form id=”CF5900780bc0379″]